COVID-19

Podmienky registrácie a ubytovania od 14.06.2021

Ubytovanie v našom hoteli je možné pre všetkých hostí. Potvrdenie, test a prehlásenie nie je vyžadované.

Vstupné podmienky do SR zo zahraničia - platné od 31.05.2021

Vstupné podmienky do Slovenskej republiky od 31.05.2021 06:00 do odvolania – osoby (18 rokov a staršie) ktoré neprekonali Covid-19 a osoby nezaočkované:

 • po vstupe do Slovenskej republiky zo zahraničia z krajiny označenej ako zelená (štáty EÚ + vybrané štáty sveta) je povinná 14 dňová domáca karanténa kt. je možné ihneď po prekročení hraníc ukončiť negatívny testom (antigén, RT-PCR, LAMP)
 • po vstupe do Slovenskej republiky zo zahraničia z krajiny označenej ako červená (vybrané štáty sveta) je povinná 14 dňová domáca karanténa kt. je možné na 8. deň ukončiť negatívny testom (RT-PCR, LAMP)
 • po vstupe do Slovenskej republiky zo zahraničia z krajiny označenej ako čierna (vybrané štáty sveta) je povinná 14 dňová domáca karanténa
 • po celý čas karantény sa osoby zdržiavajú v izolácii (s výnimkou vykonania testovania), rovnaký postup sa uplatňuje pri deťoch prichádzajúcich zo zahraničia
 • po vstupe do Slovenskej republiky je potrebné sa registrovať najneskôr pri vstupe do Slovenskej republiky na http://korona.gov.sk/ehranica a
 • po vstupe do je potrebné sa nahlásiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (platí iba pre občanov SR)

Vstupné podmienky do Slovenskej republiky od 31.05.2021 06:00 do odvolania – deti (0-17 rokov)  a osoby ktoré prekonali Covid-19 (v posledných 180 dňoch) a osoby zaočkované:

 • po vstupe do Slovenskej republiky zo zahraničia z krajiny označenej ako zelená (štáty EÚ + vybrané štáty sveta) je vstup bez karantény a testu
 • po vstupe do Slovenskej republiky zo zahraničia z krajiny označenej ako červená (vybrané štáty sveta) je povinná 14 dňová domáca karanténa kt. je možné na 8. deň ukončiť negatívny testom (RT-PCR, LAMP)
 • po vstupe do Slovenskej republiky zo zahraničia z krajiny označenej ako čierna (vybrané štáty sveta) je povinná 14 dňová domáca karanténa
 • po celý čas karantény sa osoby zdržiavajú v izolácii (s výnimkou vykonania testovania), rovnaký postup sa uplatňuje pri deťoch prichádzajúcich zo zahraničia
 • po vstupe do Slovenskej republiky je potrebné sa registrovať najneskôr pri vstupe do Slovenskej republiky na http://korona.gov.sk/ehranica a
 • po vstupe do je potrebné sa nahlásiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (platí iba pre občanov SR)

Aktuálne informácie sú denne aktualizované na stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Rozdelenie krajín je aktualizované na stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Terms of check-in and accommodation - valid from 14.06.2021

Accommodation in our hotel is possible for all guests. Confirmation, test and declaration is required.

Covid-19 Entry requirements - Slovak republic - valid from 31.05.2021

Covid-19 Entry requirements - Slovak republic - valid from 31.05.2021 06:00 until further notice - adults (18 years and older) who did not exceed Covid-19 and persons not vaccinated:

 • when entering Slovak Republic from abroad from a country marked as green (EU countries + selected countries of the world) a 14-day domestic quarantine is mandatory which is possible to end it with a negative test result (antigen, RT-PCR, LAMP) immediately after crossing the borders
 • when entering Slovak Republic from abroad from a country marked as red (selected countries of the world) a 14-day domestic quarantine which is possible to end on the 8th day with a negative test result (RT-PCR, LAMP)
 • when entering Slovak Republic from abroad from a country marked as black (selected countries of the world) a 14-day domestic quarantine is mandatory
 • persons are kept in isolation throughout the quarantine period (except for testing), the same procedure applies to children coming from abroad
 • register at http://korona.gov.sk/ehranica before enter Slovak republic
 • report entering Slovak republic to the health care provider (applies only to Slovak citizens)

Entry conditions to the Slovak Republic from 31.05.2021 06:00 until further notice - children (0-17 years) and persons who have overcome Covid-19 (in the last 180 days) and persons vaccinated:

 • when entering Slovak Republic from abroad from a country marked as green (EU countries + selected countries of the world) enter is without restrictions (no quarantine or test)
 • when entering Slovak Republic from abroad from a country marked as red (selected countries of the world) a 14-day domestic quarantine which is possible to end on the 8th day with a negative test result (RT-PCR, LAMP)
 • when entering Slovak Republic from abroad from a country marked as black (selected countries of the world) a 14-day domestic quarantine is mandatory
 • persons are kept in isolation throughout the quarantine period (except for testing), the same procedure applies to children coming from abroad
 • register at http://korona.gov.sk/ehranica before enter Slovak republic
 • report entering Slovak republic to the health care provider (applies only to Slovak citizens)
HORE
Facebook